Tarieven 2013

Tarieven Tandartspraktijk Meijer (2013):   download / print

Categorie
Consultatie en diagnostiek (C)
Maken en/of beoordelen foto’s (X)
Preventieve mondzorg (M)
Verdoving (A)
Vullingen (V)
Wortelkanaalbehandelingen (E)
Kronen en bruggen (R)
Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
Kunstgebitten (P)
Tandvleesbehandelingen (T)
Implantaten (J)

* Bij deze beschrijving maken bepaalde kosten (materiaalkosten en / of techniekkosten) geen onderdeel uit van het tarief. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Consultatie en diagnostiek (C)

  Code   Beschrijving     Tarief
       
a. Diagnostisch onderzoek    
C11 Periodieke controle   € 20,52
C13 Probleemgericht consult   € 20,52
       
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen    
C22 Schriftelijke medische anamnese   € 20,52
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan   € 97,18
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan * € 27,00
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak   € 53,99
       
c. Toeslagen en diversen    
C80 Mondzorg aan huis   € 16,20
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose   € 43,19
C85 Weekendbehandeling   € 20,52
C86 Avondbehandeling   € 20,52
C87 Nachtbehandeling   € 20,52


Maken en/of beoordelen foto’s (X)

  Code   Beschrijving     Tarief
       
X10 Kleine rφntgenfoto   € 15,12
X21 Kaakoverzichtsfoto   € 64,79
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak   € 64,79
X24 Schedelfoto   € 29,15
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto   € 129,58
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto   € 53,99


Preventieve mondzorg (M)

  Code   Beschrijving     Tarief
       
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min   € 12,10
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min   € 12,10
M03 Gebitsreiniging, tarief is per 5 min   € 12,10
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement   € 24,30
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek   € 16,20
M10 Fluoridebehandeling, methode I   € 27,00
M20 Fluoridebehandeling, methode II   € 21,60
M61 Mondbeschermer * € 24,30


Verdoving (A)

  Code   Beschrijving     Tarief
       
A15 Oppervlakte verdoving   € 7,02
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving   € 13,50
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs    
  Verdoving door middel van een roesje (B)    
B10 Introductie roesje (lachgassedatie)   € 27,00
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)   € 27,00
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)   € 34,82


Vullingen (V)

  Code   Beschrijving     Tarief
       
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje   € 10,80
V60 Indirecte pulpa-overkapping   € 16,20
V70 Parapulpaire stift * € 10,80
V80 Wortelkanaalstift * € 18,90
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * € 8,10
V11 Eιnvlaksvulling   € 21,60
V12 Tweevlaksvulling   € 35,09
V13 Drievlaksvulling   € 45,89
V14 Kroon van plastisch materiaal   € 64,79
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal   € 64,79
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling   € 10,80
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling   € 21,60
V30 Sealen eerste element   € 24,30
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting   € 13,50
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament   € 5,40


Wortelkanaalbehandelingen (E)

  Code   Beschrijving     Tarief
       
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
E01 Wortelkanaalbehandeling consult   € 20,52
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult   € 37,79
E03 Consult na tandheelkundig ongeval   € 29,69
       
b. Wortelkanaalbehandeling    
  Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit    
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel   € 43,19
       
  Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd    
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten   € 45,50
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal   € 97,18
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen   € 140,37
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen   € 183,57
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen   € 226,76
E85 Elektronische lengtebepaling   € 13,50
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting   € 16,20
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement   € 43,19
       
  Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen    
E51 Verwijderen van kroon of brug   € 32,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening   € 27,00
E53 Verwijderen van wortelstift   € 37,79
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal   € 27,00
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal   € 27,00
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade   € 37,79
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie   € 27,00
       
  Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt    
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting   € 75,59
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting   € 48,59
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) * € 40,49
E64 Afsluiting van open wortelpunt   € 43,19
       
  Initiλle wortelkanaalbehandeling    
E77 Initiλle wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal   € 53,99
E78 Initiλle wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal   € 27,00
       
  Bleken    
E90 Inwendig bleken, eerste zitting   € 43,19
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting   € 16,20
E97 Uitwendig bleken per kaak * € 67,49
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs Behandeling trauma-element    
E40 Directe pulpa-overkapping   € 27,00
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval   € 10,80
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval * € 21,60
E44 Verwijderen spalk   € 5,40
       
  Aanbrengen rubberdam    
E45 Aanbrengen rubberdam   € 10,80
       
  Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen    
E31 Snij-/ hoektand   € 107,98
E32 Premolaar   € 151,17
E33 Molaar   € 194,37
E34 Aanbrengen retrograde vulling * € 21,60
E36 Het trekken van een element met re-implantatie * € 75,59
E37 Kijkoperatie   € 64,79
       
  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling    
E86 Gebruik operatiemicroscoop   € 72,89
       
  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte    
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling   € 53,99


Kronen en bruggen (R)

  Code   Beschrijving     Tarief
       
a. Inlays en kronen    
R08 Eenvlaks composiet inlay * € 64,79
R09 Tweevlaks composiet inlay * € 124,18
R10 Drievlaks composiet inlay * € 161,97
R11 Eenvlaksinlay * € 97,18
R12 Tweevlaksinlay * € 151,17
R13 Drievlaksinlay * € 215,96
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin   € 27,00
R24 Kroon * € 237,56
R28 Endokroon, indirect vervaardigd * € 64,79
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening   € 53,99
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal   € 32,39
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode * € 53,99
R33 Gegoten opbouw, directe methode * € 107,98
       
b. Brugwerk    
R40 Eerste brugtussendeel * € 161,97
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * € 80,99
R46 Brugverankering, per anker * € 53,99
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen   € 134,98
R50 Metalen fixatiekap met afdruk * € 27,00
R55 Gipsslot met extra afdruk * € 27,00
R60 Plakbrug zonder preparatie * € 107,98
R61 Plakbrug met preparatie * € 161,97
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel   € 37,79
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee   € 21,60
       
c. Restauraties diversen    
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker   € 59,39
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond * € 59,39
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal   € 32,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje   € 21,60
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties   € 21,60
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug   € 53,99
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon   € 27,00
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element   € 27,00
       
d. Schildje van keramiek of kunststof    
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * € 64,79
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * € 107,98
       
e. Temporaire voorzieningen    
R80 Temporaire, eerste voorziening * € 27,00
R85 Temporaire, volgende voorziening * € 10,80
R90 Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. *  


Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

  Code   Beschrijving     Tarief
       
a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)    
  Onderzoek/diagnostiek    
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)   € 134,98
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie   € 86,38
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling   € 59,39
       
  Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)    
G61 Instructie spieroefeningen   € 53,99
G62 Occlusale spalk * € 145,77
G63 Repositiespalk * € 215,96
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties   € 27,00
G65 Indirect planmatig inslijpen * € 296,95
G66 Biofeedbacktherapie   € 48,59
G67 Behandeling triggerpoint   € 59,39
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding * € 53,99
       
  Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)    
G69 Opbeetplaat * € 59,39
       
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen    
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vσσr of nα enigerlei preparatie   € 80,99
       
  Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen    
G11 Scharnierasbepaling   € 80,99
G12 Centrale relatiebepaling   € 75,59
G13 Protrale/laterale bepalingen   € 53,99
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie   € 485,91
G15 Voor het behouden van beethoogte   € 27,00
G16 Therapeutische positiebepaling   € 27,00
G20 Beetregistratie intra-oraal   € 53,99
       
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel    
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) * € 269,95
G72 Controlebezoek MRA   € 27,00
G73 Reparatie MRA met afdruk * € 43,19


Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

  Code   Beschrijving     Tarief
       
a. Onderdeel A    
H11 Trekken tand of kies   € 40,49
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant   € 30,23
H21 Kosten hechtmateriaal   € 5,76
H26 Hechten weke delen   € 59,39
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling   € 53,99
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling   € 16,20
       
b. Onderdeel B    
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o   € 53,99
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap   € 64,79
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak   € 48,59
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje   € 32,39
       
  Wortelpuntoperatie per tandwortel    
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting   € 64,79
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting   € 86,38
H44 Primaire antrumsluiting   € 59,39
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak   € 75,59
       
  Cyste-operatie    
H60 Marsupialisatie   € 75,59
H65 Primaire sluiting   € 145,77
       
  Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen    
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak   € 75,59
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak   € 145,77
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak   € 102,58
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak   € 172,77


Kunstgebitten (P)

  Code   Beschrijving     Tarief
       
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit   € 32,39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit   € 27,00
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur   € 53,99
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen * € 80,99
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen * € 161,97
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars   € 59,39
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars   € 16,20
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen * € 221,36
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen * € 302,35
P31 Wortelkap met stift * € 134,98
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls   € 80,99
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling   € 53,99
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element   € 13,50
P45 Noodkunstgebit * € 107,98
       
a. Volledig kunstgebit    
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak * € 161,97
P25 Volledig kunstgebit onderkaak * € 215,96
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * € 350,94
       
  Extra te berekenen bij volledig kunstgebit    
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw   € 27,00
P14 Individuele afdruk met randopbouw   € 59,39
P37 Frontopstelling in aparte zitting   € 32,39
P27 Reoccluderen   € 53,99
P28 Naregistratie en remounten   € 53,99
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur   € 59,39
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone   € 80,99
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk   € 27,00
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling   € 27,00
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen   € 32,39
       
  Overige    
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit   € 43,19
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit   € 37,79
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw * € 37,79
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw * € 80,99
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw * € 53,99
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw * € 80,99
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage * € 151,17
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk * € 16,20
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk * € 43,19
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit   € 37,79
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw * € 37,79
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw * € 80,99
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw * € 53,99
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw * € 80,99
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk * € 16,20
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk * € 43,19
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk * € 43,19
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk * € 43,19


Tandvleesbehandelingen (T)

  Code   Beschrijving     Tarief
       
a. Verrichtingen bij patiλnten met tandvleesaandoeningen    
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus   € 143,07
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus   € 156,57
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element   € 29,15
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiλnist, per element   € 21,60
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiλle tandvleesbehandeling   € 83,69
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiλle tandvleesbehandeling   € 97,18
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling   € 43,19
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts   € 75,59
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiλnist   € 56,69
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts   € 109,06
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiλnist   € 82,07
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts   € 145,23
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiλnist   € 109,06
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus   € 143,07
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus   € 156,57
       
  Parodontale chirurgie    
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen   € 175,47
T71 Flapoperatie, per sextant (ιιn zesde deel)   € 269,95
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( ιιn zesde deel)   € 323,94
T73 Directe post-operatieve zorg, kort   € 53,99
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid   € 145,23
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus   € 140,37
T76 Tuber- of retromolaarplastiek   € 67,49
       
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)    
  Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a    
T80 Tandvleestransplantaat   € 116,08
T81 Tuber- of retromolaarplastiek   € 94,48
T82 Tandvleescorrectie, per element   € 51,29
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (ιιn zesde deel)   € 134,98
       
  Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)    
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (ιιn zesde deel) * € 323,94
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (ιιn zesde deel), per element * € 107,98
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal   € 175,47
       
  Parodontale kroonverlengingsprocedure    
T87 Kroonverlenging per element   € 175,47
T88 Kroonverlenging per sextant   € 323,94
       
  Directe postoperatieve zorg    
T89 Directe post-operatieve zorg, kort   € 53,99
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid   € 145,23
       
  Diversen    
T91 Pocketregistratie   € 32,39
T92 Parodontiumregistratie   € 64,79
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling   € 37,79
T94 Behandeling tandvleesabces   € 72,89
T57 Toepassing lokaal medicament   € 80,99
T95 (Draad)Spalk * € 21,60


Implantaten (J)

  Code   Beschrijving     Tarief
       
J97 Overheadkosten implantaten   € 196,26
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie   € 111,07
       
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
J01 Initieel onderzoek implantologie   € 70,19
J02 Verlengd onderzoek implantologie   € 107,98
J03 Proefopstelling * € 145,77
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan   € 48,59
       
b. I Pre-implantologische chirurgie    
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond * € 21,60
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft * € 259,15
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting * € 161,97
J11 Prepareren donorplaats   € 145,77
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * € 156,57
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting * € 75,59
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs    
       
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie:    
  diversen    
J06 Vrijleggen foramen mentale   € 32,39
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * € 91,78
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft * € 91,78
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte * € 140,37
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad * € 64,79
J19 Toeslag esthetische zone   € 70,19
       
c. Implantologische chirurgie    
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak * € 210,56
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond * € 75,59
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond * € 124,18
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) * € 80,99
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond * € 27,00
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond * € 48,59
J26 Moeizaam verwijderen implantaat   € 178,17
J27 Vervangen implantaat * € 210,56
       
d. Diversen    
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste   € 113,38
J31 Volgende bindweefseltransplantaat   € 53,99
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef * € 124,18
       
e. Mesostructuur    
J40 Twee magneten/drukknoppen * € 167,37
J41 Elke volgende magneet, drukknop * € 37,79
J42 Staaf tussen twee implantaten * € 221,36
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * € 70,19
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * € 27,00
       
f. Prothetische behandeling na klikgebit    
J50 Boven- en onder klikgebit * € 556,10
J51 Onder-klikgebit * € 361,74
J52 Boven-klikgebit * € 361,74
J53 Omvorming klikgebit * € 107,98
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten * € 140,37
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten *  
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * € 188,97
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten   € 91,78
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten   € 118,78
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten   € 145,77
       
g. Nazorg implantologie    
J60 Specifiek consult nazorg implantologie   € 59,39
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie   € 97,18
       
h. Prothetische nazorg    
J70 Opvullen zonder staafdemontage * € 151,17
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten * € 188,97
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten * € 215,96
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten * € 242,96
J74 Reparatie zonder staafdemontage * € 59,39
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten * € 113,38
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten * € 140,37
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten * € 167,37

* Bij deze beschrijving maken bepaalde kosten (materiaalkosten en / of techniekkosten) geen onderdeel uit van het tarief. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Tandartspraktijk Meijer
Volkerakstraat 1
1078 XM Amsterdam
+31 20 676 9026
info@tandartspraktijkmeijer.nl