Orthodontie

Een verzorgd gebit geeft een mooie uitstraling en zelfvertrouwen. Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden en kiezen in de kaken door middel van beugels.

Een orthodontist kan ervoor zorgen dat tanden en kiezen mooi in de rij komen te staan en goed op elkaar passen. Een mooi gebit met rechte tanden zorgt ervoor dat iemand goed kan bijten, kauwen, praten en lachen. En wat ook belangrijk is dat een recht gebit ook veel meer kans maakt om gezond te blijven, omdat het beter te reinigen is.

Een orthodontiebehandeling duurt meestal ongeveer tussen de 2 en 3 jaar. De kosten van een vaste beugel varieert van 1500 tot maximaal 3000 euro; bij uitneembare beugels tussen de 700 tot 1500 euro, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en het gebruikte beugelsysteem.

De kosten worden doorgaans niet gedekt vanuit de basisverzekering. Je moet een aanvullende verzekering afsluiten om recht te hebben op terugbetaling van (een deel van) de kosten voor orthodontie. Dit geldt voor zowel kinderen als voor volwassenen. Let bij het afsluiten van een verzekering voor een orthodontische behandeling goed op; het is mogelijk dat de verzekeraar eist dat je eerst een bepaalde periode verzekerd moet zijn voordat je ergens aanspraak op kunt maken.

De ene afwijking is de andere niet, dus duurt de ene behandeling ook langer dan de andere. Een langere behandeling vraagt om meer controlemomenten, dat maakt de behandeling duurder. Verder is de kostprijs van een orthodontische behandeling ook afhankelijk van de gebruikte materialen en soorten beugels.

Voorafgaand aan een behandeling maken we een behandelplan en leggen uit welke soorten beugels nodig zijn voor de correctie van de afwijking, wat de materiaal- en/of techniekkosten zullen zijn, etc. Daarnaast een (totale) prijsopgave.

Beugels bij volwassenen

Bij volwassenen raden we een beugel aan wanneer:
  • er sprake is van functionele problemen, zoals problemen met afbijten en kauwen van voedsel;
  • reinigen van de tanden lastig is;
  • dit nodig is voor vervolgbehandelingen zoals het plaatsen van kronen, bruggen of implantaten;
  • de stand van de tanden en kiezen slaapapneu of snurken veroorzaakt;
  • u de stand van uw tanden en kiezen niet mooi vindt.

- Kiest u als volwassene voor een beugel dan is het belangrijk dat uw gebit en tandvlees gezond zijn voor een optimale orthodontische behandeling. Als uw mond in een goede conditie verkeert, kan de beugel zijn werk goed doen -

Soorten beugels

Vaste beugel

De vaste beugel wordt ook wel blokjes-, plaatjes-, of slotjesbeugel genoemd en zetten de tanden afzonderlijk van elkaar recht. De vaste beugel bestaat uit slotjes (brackets) die op de tanden worden geplakt en deze slotjes kunnen door de drager of draagster niet uit de mond genomen worden.

Om de kiezen zitten metalen ringetjes (banden). Door de brackets zit een draad die is vastgezet met behulp van kleine elastiekjes of stalen ligaturen. De draad die door de brackets loopt gaat ervoor zorgen dat je tanden langzaam gaan verschuiven. Daarvoor oefent deze draad krachten uit op je tanden en kiezen die vooral de eerste paar dagen wat gevoelig kunnen zijn. Het slijmvlies van je wangen, lippen en tong kan geďrriteerd raken, hetgeen na een paar dagen meestal vanzelf weggaat. Het scherpe gevoel kun je ook wegnemen door op die plaats waar de beugel last veroorzaakt er een beetje was tegen aan te drukken.

Retentiebeugel

Wanneer de beugel verwijderd is en de behandeling is afgerond, willen we er uiteraard alles aan doen om uw tanden in de rechte positie te houden. We zien namelijk vaak dat tanden en kiezen de neiging hebben om weer naar hun hun oude stand te verschuiven. Om dit te voorkomen plaatsen we een retentiebeugel.

Voor optimaal resultaat is ons advies om deze uw leven lang te dragen. Er zijn verschillende typen retentiebeugels, zoals een spalk, de Essix (een doorzichtig kapje dat helemaal aansluit om je tanden) of een retentieplaat (stabiliseert de rechtgezette tanden en kiezen, zodat ze vast kunnen groeien op hun nieuwe plaats).

Uitneembare beugel

Naast de vaste beugels en retentiebeugels bestaan er verschillende soorten uitneembare beugels. Deze beugels zijn, zoals de naam al doet vermoeden, uitneembaar en zitten dus niet vast in de mond. Er bestaan diverse typen uitneembare beugels, zoals bijvoorbeeld de activator (blokbeugel) of de expansieplaat (kaakverbreder)

De activator of blokbeugel is een uitneembare beugel die je kaken rechtzet, zodat je beter kunt kauwen, praten en je mond kunt sluiten. De activator wordt vaak gebruikt wanneer de onderkaak te ver naar achteren staat waardoor je een ‘overbeet’ hebt. Na de behandeling sluiten je boven- en onderkaak goed op elkaar aan. De activator bestaat uit een soort ‘blok’ met een gedeelte voor de bovenkaak en een gedeelte voor de onderkaak. De beugel klemt aan je bovenkaak en duwt je onderkaak naar voren. Zo groeien je kaken in de goede stand.

De expansieplaat is een uitneembare plaatbeugel die wordt gebruikt om je bovenkaak te verbreden. Het is een plastic beugel met een schroef in het midden die iedere week een slag aangedraaid moet worden zodat je bovenkaak verder verbreedt.